Hình ảnh khách hàng phun xăm tại Lavender

Kylie Vũ
Chị Kylie Vũ
Phun mày
DN Lý Thùy Chang
DN Lý Thùy Chang
Phun mày và môi
Dinh Dang
Hotgirl Đing Đang
Phun mày
Khanh Khanh
Hotgirl Khanh Khanh
Phun mày
Chang Chang
Hotgirl Chang Chang
Phun mày
Lâm Trang
Hotgirl Lâm Trang
Phun mày
Khách mới
Khách phun môi
Phun môi vi chạm
Khách phun môi
Khách phun môi
Phun môi vi chạm
Thùy Dung
Phun môi và mày
Khách phun môi
Linh Anh
Phun môi
Thu Hà
Phẩy sợi phun mày
Minh Lộc
Minh Lộc
Phun mày phẩy sợi
Thùy Dung
Phun môi vi chạm
Hải Yến
Phun mày 8D